agarta ?lluminati sava?? (ebook) 9786054182091
  • Comenzar a leer

AGARTA ?LLUMINATI SAVA?? EBOOK


Valora este libro

$42.96

$40.81

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182091
Bir solukta okuyaca??n?z bu kitap; üzerinde ya?ad???m?z ve yuvarlak bir ta?-toprak parças? sand???m?z Dünya ile ilgili bütün bildiklerinizi toz duman edecek...Dünyadaki gizli sava??n ard?ndaki gerçekler neler?Yeralt?ndaki geli?mi? uygarl?klarda kimler ya??yorlar, bizlerle nas?l irtibat kuruyorlar?illuminati örgütünü kimler yönetiyor?Hitler nas?l güçlendi, üstün teknolojiyi kimlerden ald?, öldü mü, kaçt? m?, onun için kimler gizli bir pazarl?k yapt? ve ayn? güçler Hitler'in ma?lubiyeti için neler yapt??Dünyay? idare eden illuminati örgütü ile yeralt?nda ya?ayan AGARTA Uygarl??? aras?ndaki sava?, bugün hangi boyutlarda?Dünya'y? ele geçirmi? olan ?lluminati örgütü, Dünya'n?n yok olmas?na m? sebep olacak?Pozitif güçler ve AGARTA bunun için neler yapacak?Agarta ?lluminati sava??nda size dü?en görev ne olacak? Siz de seçilmi?ler aras?na kat?lmak ister misiniz?Bu ve daha birçok sorunun yan?t? bu kitab?n içinde...

Inseparables, comprar "AGARTA ?LLUMINATI SAVA?? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "AGARTA ?LLUMINATI SAVA?? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate