bel ami (ebook) 9789944330046
  • Comenzar a leer

BEL-AMI EBOOK


Valora este libro

$54.44

$51.72

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789944330046
9. yüzy?lda geçen "Bel Ami", Guy De Maupassant'?n roman?ndan beyazperdeye de uyarland?. "George Duroy" isimli karakter üzerine kurulu olan roman, bu genç gazetecinin Paris'te çok etkili ve güzel bir kad?nla kurdu?u ili?ki ve ac?mas?zl??? sayesinde ?öhret basamaklar?n? birer birer ç?karak kentin en güçlü adam? haline gelmesinin öyküsünü i?liyor. Roman Duroy'un bir arkada??n?n e?iyle ili?ki kurmas? ve kad?n?n aksan?n? düzeltmesine yard?mc? olmas?yla ba?l?yor. Sosyetenin gözbebe?i olan bu güçlü kad?n daha sonra hayat?n? Duroy ile birle?tiriyor. Gazeteci ve sosyeteden bir kad?n?n yan? s?ra ba?ka bir sosyete mensubu kad?nla ili?ki kurmas?yla geli?en olaylar okuyucuyu farkl? bir sona götürüyor.

Inseparables, comprar "BEL-AMI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BEL-AMI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate