bilgelik ve ?lahi bilinç (ebook) 9786054656042
  • Comenzar a leer

BILGELIK VE ?LAHI BILINÇ EBOOK


Valora este libro

$76.30

$72.49

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054656042
Geli?im (tekamül) sonsuz bir yolculuktur. Ve asla bir inanç ya da iman?n de?il, bilgilerin bilgilere eklendi?i sonra da ya?anarak deneylendi?i ilahi bilgilerin yolculu?udur. Ve bu uzun yürüyü?, mikro dünyas?ndan makro dünyas?na dur durak olmaks?z?n uzand?kça uzan?r. Bitimi olmayan ve kesinlikle sonsuzlu?u kucaklayan bu yol üzerinde elde edilen her yeni bilgi, kendinden sonraki bilginin (kural?n ya da yasan?n) mutlak anahtar?d?r. Fakat asl?nda; varolu?taki tüm mevcut bilgiler; insan?n özünde,bir di?er deyimle Ruh'unda mevcuttur. Ancak bizler, onlar? d??arlarda san?r?z ve hep kendimizden çok ötelerde arar?z... ?nsanlara esas olacak bilginin, çok zorlu u?ra?lar sonucunda ve ?lahi yasan?n izin verdi?i ölçüdeki bireysel liyakatlarla kazan?ld???nda genellikle habersiziz!Fakat unutmamak gerekir ki insan, Mevlana'n?n "Faydas?z bilgi yüktür" özdeyi?inde oldu?u gibi, asla bir bilgi çöplü?ü de?ildir. Çünkü her bilgi, her insan?n gereksinimi de?ildir!Bu, bireyin içinde bulundu?u geli?im seviyesiyle do?ru orant?l?d?r ve birey, olas? bir bilgi gereksinimini sezgisel olarak farkedebilir ancak! Bu nedenle de, gereken bilgiye uzanmak ve onu ya?am?n içinde hayata geçirmek, sözünü etti?imiz o uzun bilgelik yolculu?u s?ras?nda çok özenli seçkileri gerektirir.

Inseparables, comprar "BILGELIK VE ?LAHI BILINÇ (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BILGELIK VE ?LAHI BILINÇ (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate