bir ta?ral? gencin günlü?ü (ebook) 9789753861168
  • Comenzar a leer

BIR TA?RAL? GENCIN GÜNLÜ?Ü EBOOK


Valora este libro

$54.44

$51.72

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789753861168
Bir Ta?ral? Gencin Günlü?ü’nde ne beklenir ki diye dü?ünülebilir. Ünlü bir ki?i de?il, sava? hatlar?nda geçen tarihi önem ta??yan günlükler de?il. Öyleyse çok s?radan bir gencin tuttu?u günlükler. Önemli de olabilir önemsiz de. Bu okuyucular?n bak???na ve beklentilerine ba?l?. Oysa s?radan bir gençin söyledikleri, s?radan oldu?umuzun ay?rd?nda olmayan bizler için hiç mi önemi yok. S?radan insan de?ilseniz do?rudur. S?radan bir insansan?z etkileyicidir. S?radanl?k özgürlü?ün de bir ?eklidir. Hiçbir kötülük ta??mayan saf bir yap?d?r bu. Öyleyse hayat?n içinden kopup gelen bir gencin günlü?ünden hepimize büyük paylar?n dü?tü?ü bir gerçek. Bu hayat?n anlaml? m? yoksa anlams?z m? oldu?u üzerinde dü?ünmeye ba?layacak kadar da önemli.Öykü, oyun yazarl???yla tan?nan A. Do?an’?n di?er kitaplar?n? be?enenler “Ta?ral? Bir Gencin Günlü?ü”nü de be?eneceklerdir hiç ku?kusuz.

Inseparables, comprar "BIR TA?RAL? GENCIN GÜNLÜ?Ü (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BIR TA?RAL? GENCIN GÜNLÜ?Ü (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate