bir yazar?n günlü?ü (ebook) 9788826057125
  • Comenzar a leer

BIR YAZAR?N GÜNLÜ?Ü EBOOK


Valora este libro

$31.58

$30.00

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: ADAM CLEVER
  • ISBN: 9788826057125
Dostoyevski’nin Dnevnik Pisatelya (Bir Yazar?n Günlü?ü) adl? bu yap?t? 1873, 1876-1877, 1880 ve 1881 y?llar?n? kaps?yor. 1873’te Grajdanin adl? dergide yay?nlanmaya ba?layan “Bir Yazar?n Günlü?ü” kö?esinde, edebiyat, sanat, ahlak, Rus gündelik ya?am?, Rus halk?n?n dinsel inançlar?, karakter özellikleri ve Rus hukuk sistemiyle ilgili 16 yaz? yer al?yor. Üç y?l ara verdikten sonra, 1876-1877 y?llar?nda Bir Yazar?n Günlü?ü ad? alt?nda kendi dergisini ç?karmaya karar veriyor ve hiç ara vermeden, tüm aylar? kapsayacak biçimde iki y?l düzenli olarak ç?kar?yor. Sa?l???n?n bozulmas? üzerine derginin yay?n?na ara veriyor. 1880’de yaln?zca bir say? ç?kar?yor ve uzun say?labilecek bu say?y? 1880 Haziran?nda Aleksandr Pu?kin’i anma törenlerinde yapt??? ünlü konu?mas?na ay?r?yor. 1881’de yine her ay? kapsayacak ?ekilde “Günlü?ü” yay?nlamaya karar veriyor ve ocak say?s?n? ç?kar?yor. Ancak ocak ay? sonunda geçirdi?i a??r bir akci?er kanamas? sonucu hayata gözlerini yumuyor. “Bir Yazar?n Günlü?ü” dizisi de böylece sona eriyor. Dönemin siyasal ve toplumsal olaylar?, din, ahlak, adalet ve sava? üzerine kaleme ald??? 1876-1877 yaz?lar?nda, özellikle 1876 Osmanl?-S?rp ve 1877-1878 Osmanl?-Rus sava?lar?n?n Rus halk?nda yaratt??? ulusal heyecanlar Dostoyevski’yi farkl? bir

Inseparables, comprar "BIR YAZAR?N GÜNLÜ?Ü (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BIR YAZAR?N GÜNLÜ?Ü (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate