bir zamanlar çok uzaklarda (ebook) 9786054849215
  • Comenzar a leer

BIR ZAMANLAR ÇOK UZAKLARDA EBOOK


Valora este libro

$63.38

$60.21

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054849215
"De?i?mi?tim; bu de?i?im öyle muhte?em, öyle kusursuzdu ki, eski yapay hayat?m?n gerçek olmad???n?n ve olamayaca??n?n bir kan?t?yd?; ya?ad???m bu de?i?im, daha derin ve gerçek olan do?ayla bir uyum içindeydi... Balo salonunun bunalt?c? ve s?k?nt?l? havas?n? terk ettikten sonra, cennetin sabah ferahl???n?n beni tazeledi?ini, ruhumu yüceltti?ini ve nefes alman?n güzelli?ini hissettim."Bir Zamanlar Çok Uzaklarda, siyasi nedenlerden dolay? Caracas'tan kaçan ve kendisini Guyana'n?n balta girmemi? meçhul ormanlar?nda bulan genç ve zengin Venezüelal? Abel'in, modern hayattan, onun tüm ba?lar?ndan kaç???n?n ve özgürlü?ü ke?fetmesinin hikâyesidir. Hudson'? okumak ve onun hikâye anlat?l?c??? ile tan??mak ba?l? ba??na bir ke?if. Muazzam anlat?m?, Venezüela ya?mur ormanlar? ve yerli halklar? hakk?ndaki e?siz betimlemeleriyle unutulmayacak sinematografikbir roman Bir Zamanlar Çok Uzaklarda.

Inseparables, comprar "BIR ZAMANLAR ÇOK UZAKLARDA (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BIR ZAMANLAR ÇOK UZAKLARDA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate