bkp'nin türkçe yay?n organ? ziya gazetesi (1920 1923) ve türkiye (ebook) 2789785970262
  • Comenzar a leer

BKP'NIN TÜRKÇE YAY?N ORGAN? ZIYA GAZETESI (1920-1923) VE TÜRKIYE EBOOK


Valora este libro

$63.38

$60.21

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785970262
Yaln?zca Bulgaristan için de?il, Türkiye'nin o y?llardaki siyasal, toplumsal ve dü?ünsel tarihi bak?m?ndan da önemli bir kaynak olu?turan Ziya gazetesi, Bulgaristan'da Birinci Dünya Sava?? ertesinde Halk Çiftçi Birli?i önderi (ve ilk cumhurba?kan?) Aleksand?r Stamboliyski'nin kurdu?u liberal ve ilerici (ayr?ca Türk dostu ve Kurtulu? Sava??m?z?n destekçisi) koalisyon s?ras?nda Bulgaristan Komünist Partisi (Dar Sosyalistler) taraf?ndan yay?mlanm??t?r. Bu kitapta, Ziya'da ç?kan Türkiye ve özellikle Türk solu hakk?ndaki haber ve yaz?larla Türkiye mektuplar?ndan örnekler yer al?yor. Koleksiyonun sonlar?na do?ru bu tür yaz?lar?n ço?ald???, gazetenin adeta Türkiye'de ç?kan bir yay?n organ? görünümü ald??? dikkati çekecektir.

Inseparables, comprar "BKP'NIN TÜRKÇE YAY?N ORGAN? ZIYA GAZETESI (1920-1923) VE TÜRKIYE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BKP'NIN TÜRKÇE YAY?N ORGAN? ZIYA GAZETESI (1920-1923) VE TÜRKIYE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate