cinsellik   s?n?rs?z gücün gizemli kayna?? (ebook) 9786054182244
  • Comenzar a leer

CINSELLIK - S?N?RS?Z GÜCÜN GIZEMLI KAYNA?? EBOOK


Valora este libro

$64.55

$61.32

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182244
Kutsal kaynaklara göre, ilk insan Âdem ve Havva'n?n yarat?lmas?yla düalizm ba?lam?? oldu. ?nsan, bu düalizmi ortadan kald?rmak ve tek bir bilinç haline ula?mak için zevkli bir yol buldu. ?ki beden birle?ti?inde iki benlik olmad?klar?n? anlad?lar. ?ki benlik cinselli?in ate?inde eriyince, ortada bir ben kald???n? gördüler...Cinselli?i Tanr?'ya ula?mak, de?i?ik bilinç hallerini deneyimlemek, nirvanaya ula?mak için kendi kültürlerine ve geleneklerine göre yorumlad?lar. Asl?nda bu yolda birçok ekol olmas?na ra?men, ula??lmak istenen nokta ayn?d?r. Hintlilerin Tantra gelenegi, Taoistlerin cinsel Kungfusu Araplar?n imsak gelene?i, Zen Budizmi'ndeki co?kulu sevi?me tekniklerinde ula??lmaya çal???lan nokta hep ayn?yd?; birlik bilincini deneyimlemek, ayd?nlanmak…

Inseparables, comprar "CINSELLIK - S?N?RS?Z GÜCÜN GIZEMLI KAYNA?? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "CINSELLIK - S?N?RS?Z GÜCÜN GIZEMLI KAYNA?? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate