Échale un vistazo
edebiyat mahkemeleri (ebook)-9786054955657

EDEBIYAT MAHKEMELERI EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: BÜYÜKDO?U
 • Año edición: 2014
 • ISBN: 9786054955657
Kitap, üç eserden olu?uyor... 1- EDEB?YAT MAHKEMELER?: Bu ba?l?k alt?nda, 1945 Büyük Do?u dergilerinde ne?redilmi? yaz?larda, edebiyat dünyam?z?n ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla bir mahkeme mizanseni içinde kritik ediliyor. Ayr?ca farkl? zaman ve mekanlarda Necip Faz?l nezaretinde yap?lan sohbet toplant?lar?nda «Tevfik Fikret» ve ayr? bir bahis olarak «?iir» ele al?n?yor. 2 - DO?U EDEB?YATI: Do?u edebiyat?na k?sa ve genel bir giri?ten sonra, Arap Edebiyat? bölümünde «Muallakat-? Seb’a» ?airleri; Fars edebiyat? bölümünde ise Baba Tahirden ba?layarak ilk ?ehnameciler ve Firdevsi, hayat?, edebi k?ymeti ve eserlerinden örneklerle anlat?l?yor, M?s?r Edebiyat? bölümünde Papiruslar üzerine yaz?lm?? Annana isimli bir kâhine ait en eski bir hikayenin tercümesi bulunuyor. Eserin son bölümünde ise Do?unun Büyükleri ba?l??? alt?nda, Nizami, El-Maarri, Ömer Hayyam, ?bn-i Fariz ve Sadi ele al?nm?? ve eserlerinden oldukça hacimli tercümeler yap?lm??t?r. 3 - D?L RAPORLARI: «Zavall? Türkçe» ve «Dil Laboratuar?ndan» ana ba?l?klar? alt?nda bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, di?er taraftan, «te?his»le birlikte, Türk dilinin içine sürüklendi?i kaostan ç?kmas? için çarelerin neler olabilece?i üstünde duruluyor.

$76.57

$72.74

$72.74

Inseparables, comprar "EDEBIYAT MAHKEMELERI (EBOOK)" junto con:

edebiyat mahkemeleri (ebook)-9786054955657
ataturk, ankara'da bir hayalet dola??yor (ebook)-9786056526138
ATATURK, ANKARA'DA BIR HAYALET DOLA??YOR (EBOOK)

Cómpralos hoy por

edebiyat mahkemeleri (ebook)-9786054955657
bir yazar?n gunlu?u (ebook)-9788826057125
BIR YAZAR?N GUNLU?U (EBOOK)

Cómpralos hoy por

edebiyat mahkemeleri (ebook)-9786054955657
sava? yaz?lar? 2 (ebook)-9786054955831
SAVA? YAZ?LAR? 2 (EBOOK)

Cómpralos hoy por

Datos del producto

 • Editorial: BÜYÜKDO?U
 • ISBN: 9786054955657
 • Año edición: 2014
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

Kitap, üç eserden olu?uyor... 1- EDEB?YAT MAHKEMELER?: Bu ba?l?k alt?nda, 1945 Büyük Do?u dergilerinde ne?redilmi? yaz?larda, edebiyat dünyam?z?n ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla bir mahkeme mizanseni içinde kritik ediliyor. Ayr?ca farkl? zaman ve mekanlarda Necip Faz?l nezaretinde yap?lan sohbet toplant?lar?nda «Tevfik Fikret» ve ayr? bir bahis olarak «?iir» ele al?n?yor. 2 - DO?U EDEB?YATI: Do?u edebiyat?na k?sa ve genel bir giri?ten sonra, Arap Edebiyat? bölümünde «Muallakat-? Seb’a» ?airleri; Fars edebiyat? bölümünde ise Baba Tahirden ba?layarak ilk ?ehnameciler ve Firdevsi, hayat?, edebi k?ymeti ve eserlerinden örneklerle anlat?l?yor, M?s?r Edebiyat? bölümünde Papiruslar üzerine yaz?lm?? Annana isimli bir kâhine ait en eski bir hikayenin tercümesi bulunuyor. Eserin son bölümünde ise Do?unun Büyükleri ba?l??? alt?nda, Nizami, El-Maarri, Ömer Hayyam, ?bn-i Fariz ve Sadi ele al?nm?? ve eserlerinden oldukça hacimli tercümeler yap?lm??t?r. 3 - D?L RAPORLARI: «Zavall? Türkçe» ve «Dil Laboratuar?ndan» ana ba?l?klar? alt?nda bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, di?er taraftan, «te?his»le birlikte, Türk dilinin içine sürüklendi?i kaostan ç?kmas? için çarelerin neler olabilece?i üstünde duruluyor.

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "EDEBIYAT MAHKEMELERI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate