faraon (ebook) boleslav prus 9788379031689
  • Comenzar a leer

FARAON EBOOK


BOLESLAV PRUS

Valora este libro

$76.30

$72.49

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: KTOCZYTA
  • Lengua: POLACO
  • ISBN: 9788379031689
Staro?ytny Egipt, XI wiek przed nasz? er?. Pa?stwem zarz?dza m?ody faraon Ramzes XIII. Nast?pca tronu zamierza przeprowadzi? reformy, które poprawi? los poddanych. Tymczasem skarbiec faraona jest pusty, ro?nie te? zad?u?enie pa?stwa po?yczaj?cego ogromne sumy od Fenicjan. Niezb?dne do reform ?rodki m?ody w?adca zamierza zdoby? podczas wojny z bogat? Asyri?. Planom Ramzesa sprzeciwiaj? si? jednak kap?ani, którzy maj? znacz?cy wp?yw na polityk? pa?stwa i którzy posiadaj? bogactwa ukryte w podziemnym labiryncie. Ramzes podejmuje walk? z kap?anami, której celem jest przywrócenie pe?ni w?adzy faraonom. Nie docenia jednak wiedzy i si?y swych przeciwników...

Inseparables, comprar "FARAON (EBOOK)" junto con:

la muñeca boleslav prus 9788483670644

LA MUÑECA

BOLESLAV PRUS

$1399.00

$1399.00

Opiniones "FARAON (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate