Échale un vistazo
k?yamet alametleri (ebook)-2789785902928

K?YAMET ALAMETLERI EBOOK

 • Formato: EPUB - DRM
 • Editorial: ARTCIVIC
 • Año edición: 2017
 • ISBN: 2789785902928
Yay?nlamak için 2000'li y?llar? bekledi?imiz ve S?n?r Ötesi Yay?nlar?'n?n temel yap?tlar?ndan biri olan bu kitab? sonunda sizlere ula?t?rm?? bulunuyoruz. - K?yamet ve Tufan'?n ön belirtileri nelerdir?.. - Gittikçe yo?unla?an do?al afetlerin fiziksel ve metafiziksel anlamlar? nedir?.. - Nostradamus'tan, Edgar Cayce'ye kadar pekçok ünlü kahinin 2000'li y?llarla ilgili söyledikleri nas?l gerçekle?iyor?... - Dinlerde sözü edilen k?yametin neresindeyiz?... - Onbinlerce y?l önce eski uygarl?klar? yokeden büyük tufan?n bir benzeri yeniden ya?anacak m??.. - Kozmik etkiler yeryüzünü nas?l etkiliyor?.. - UFO'lar fay hatlar? üzerinde neler yap?yor?..Beklenen büyük depremler, Atlantis'in su yüzüne yükseli?i, Dünya'n?n küresel ?s?nmas?n?n sonuçlar?, Dünya'n?n eksenindeki de?i?imler, k?talar?n yer de?i?tirmeleri, iklimlerin de?i?imleri, güne? tutulmalar?n?n yerküre üzerine olan etkisi, deniz seviyelerindeki yükseli?in ürküten boyutlar? vs...??te, bu ve buna benzer daha pekçok konunu tüm aç?kl???yla ele al?nd??? kitab?n içeri?i; "binlerce y?ll?k gizli - ezoterik bilgiler"in ?????nda ve en son bilimsel verilere dayan?larak haz?rlanm??t?r... ?lgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz...

$54.49

$51.77

$51.77

Inseparables, comprar "K?YAMET ALAMETLERI (EBOOK)" junto con:

k?yamet alametleri (ebook)-2789785902928
çeviri ele?tirisi kuram? (ebook)-9786054849031
ÇEVIRI ELE?TIRISI KURAM? (EBOOK)

Cómpralos hoy por

k?yamet alametleri (ebook)-2789785902928
kabalaya giri? ve sefer yezirah (olu?um kitab?) (ebook)-2789785896586
KABALAYA GIRI? VE SEFER YEZIRAH (OLU?UM KITAB?) (EBOOK)

Cómpralos hoy por

k?yamet alametleri (ebook)-2789785902928
bilinmeyen yonleri ve s?rlar?yla son uç peygamber (ebook)-2789785948568
BILINMEYEN YONLERI VE S?RLAR?YLA SON UÇ PEYGAMBER (EBOOK)

Cómpralos hoy por

Datos del producto

 • Editorial: ARTCIVIC
 • ISBN: 2789785902928
 • Año edición: 2017
 • Formato: EPUB - DRM Tagus

Resumen

Yay?nlamak için 2000'li y?llar? bekledi?imiz ve S?n?r Ötesi Yay?nlar?'n?n temel yap?tlar?ndan biri olan bu kitab? sonunda sizlere ula?t?rm?? bulunuyoruz. - K?yamet ve Tufan'?n ön belirtileri nelerdir?.. - Gittikçe yo?unla?an do?al afetlerin fiziksel ve metafiziksel anlamlar? nedir?.. - Nostradamus'tan, Edgar Cayce'ye kadar pekçok ünlü kahinin 2000'li y?llarla ilgili söyledikleri nas?l gerçekle?iyor?... - Dinlerde sözü edilen k?yametin neresindeyiz?... - Onbinlerce y?l önce eski uygarl?klar? yokeden büyük tufan?n bir benzeri yeniden ya?anacak m??.. - Kozmik etkiler yeryüzünü nas?l etkiliyor?.. - UFO'lar fay hatlar? üzerinde neler yap?yor?..Beklenen büyük depremler, Atlantis'in su yüzüne yükseli?i, Dünya'n?n küresel ?s?nmas?n?n sonuçlar?, Dünya'n?n eksenindeki de?i?imler, k?talar?n yer de?i?tirmeleri, iklimlerin de?i?imleri, güne? tutulmalar?n?n yerküre üzerine olan etkisi, deniz seviyelerindeki yükseli?in ürküten boyutlar? vs...??te, bu ve buna benzer daha pekçok konunu tüm aç?kl???yla ele al?nd??? kitab?n içeri?i; "binlerce y?ll?k gizli - ezoterik bilgiler"in ?????nda ve en son bilimsel verilere dayan?larak haz?rlanm??t?r... ?lgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz...

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "K?YAMET ALAMETLERI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate