k?z?l soru?turma (ebook) 9789788715191
  • Comenzar a leer

K?Z?L SORU?TURMA EBOOK


Valora este libro

$76.30

$72.49

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789788715191
Doktor VVatson. eski bir arkada??n?n yard?m?yla tan??t??? Sherlock Holmesla Baker Soka??'ndaki bir daireyi payla?may? kabul etmi?tir. Fakat Holmes'un tuhaf huylar? ve belirli bir mesle?inin olmamas?. Watson'?n kafas?nda birtak?m soru i?aretleri uyand?r?r. Brixtone Soka??1 ndaki bo? bir evde. korkunç bir cesedin bulunmas?yla, kafas?ndaki tüm bu sorular?n cevab?n? alacakt?r. Holmes. çok uzun y?llar öncesine uzanan ve iki k?tada süren, heyecan dolu bir macear?n?n arkas?nda yatan gerçekleri, birlikte çözmek için VVatson'?. bu soru?turmaya kat?lmaya davet eder. Böylece tuhaf ke?iflerle dolu bir serüven ba?lar. Olay?n üzerindeki s?r perdesini üç gün içinde aralamay? ba?aran Holmes. ola?anüstü dedektiflik, be'cerilerini sergileyerek yeni arkada??n? etkileyip, hayrete dü?ürür. Bu çok önemli soru?turmaya, dedektiflik dünyas?ndaki en ünlü beraberliklerden biri de ba?lam?? olur.

Inseparables, comprar "K?Z?L SORU?TURMA (EBOOK)" junto con:

Opiniones "K?Z?L SORU?TURMA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate