nurbanu sultan (ebook) 9786054337170
  • Comenzar a leer

NURBANU SULTAN EBOOK


Valora este libro

$31.58

$30.00

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054337170
Osmanl? ?mparatorlu?u en gösteri?li zamanlar?n? ya?arken, Saray o güne kadar görmedi?i bir kad?nla kar??la?m??t?. Onun ad? Hürrem Sultan'd?. Harem'in yönetimini eline alm??, Koskoca Kanuni'ye bile yapmayaca?? ?eyleri yapt?rm??t?. Elinizdeki kitap; Hürrem'in yeti?tirip o?lu Selim'e hediye etti?i bir kad?n? anlatmaktad?r. Bu "Gelin" de cariyelikten yükselip, Osmanl? yönetimine kar??an ve baz? yaramaz huylar? padi?aha a??layan bir karakterdir.Saray; rü?vetle Nurbanu vas?tas?yla tan??m??t?r. Görkem, ?atafat her türlü hoyrat harcamalar yap?l?p Yahudiler Saray'da cirit atmaya ba?larken, Padi?ah Selim, babas? Kanuni'ye benzemez. Saray d???na ç?kmam??t?r. Farkl? milletlerden gelen, tarihe damgalar?n? vuran bu "Gelin-Kaynana" çeki?mesini ve imparatorlu?un dü?tü?ü durumlar? hayretle izleyecek ve kitab? elinizden b?rakamayacaks?n?z.

Inseparables, comprar "NURBANU SULTAN (EBOOK)" junto con:

Opiniones "NURBANU SULTAN (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate