ordynat michorowski (ebook) 9788379031221
  • Comenzar a leer

ORDYNAT MICHOROWSKI EBOOK


Valora este libro

$73.98

$70.28

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: KTOCZYTA.PL
  • Lengua: POLACO
  • ISBN: 9788379031221
Kontynuacja najs?ynniejszego polskiego melodramatu „Tr?dowata”. Powie?? ko?czy si? ?mierci? Stefci Rudeckiej, niezamo?nej szlachcianki, która zdoby?a serce Waldemara ordynata Michorowskiego. Dziewczyna zosta?a zadr?czona przez niech?tnych jej arystokratów, którzy nie mogli pogodzi? si? z tym, ?e kto? skromnego pochodzenia zaj?? miejsce nale?ne – w ich opinii – jedynie dziedziczce magnackiego rodu.Rodzina Waldemara oczekuje, ?e ordynacja dostanie potomka. Tymczasem m?ody ordynat ?yje wspomnieniami, rozpami?tuje ?mier? ukochanej Stefci... O wzgl?dy ordynata zabiega Lucia, baronówna Elzonowska. W Lucii natomiast kocha si? g??boko – cho? bez wzajemno?ci – Bohdan hrabia Michorowski. Konkurentem do r?ki baronówny jest te? hrabia Brochwicz.Podczas balu sylwestrowego maj? by? og?oszone oficjalne zar?czyny Lusi z Brochwiczem. Dochodzi jednak do nieprzyjemnego incydentu. W jego wyniku Bohdan wyzywa na pojedynek Brochwicza, ale Waldemar – jako g?owa rodu – korzysta z prawa pierwsze?stwa i staje na placu zamiast Bohdana. Brochwicz pada...

Inseparables, comprar "ORDYNAT MICHOROWSKI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ORDYNAT MICHOROWSKI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate