Échale un vistazo
samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia (ebook)-9788378593676

SAMOUCZEK J?ZYKA ANGIELSKIEGO W ZDANIACH DO T?UMACZENIA EBOOK

 • Formato: EPUB - SIN DRM
 • Editorial: E-BOOKOWO.PL
 • Lengua: INGLÉS
 • Año edición: 2014
 • ISBN: 9788378593676
Samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia. Poziom ?rednio zaawansowany to poradnik s?u??cy samodzielnej nauce j?zyka angielskiego. Druga cz??? samouczka jest propozycj? dla osób, które maj? podstawy j?zyka angielskiego i chcia?aby je utrwali?, a przede wszystkim rozwin??. Ksi??ka sk?ada si? z trzydziestu siedmiu rozdzia?ów teoretyczno-praktycznych, które zawieraj? omówienie poszczególnych zagadnie?, przyk?ady, a tak?e zdania do t?umaczenia. W odpowiedziach zamieszczono obszerny komentarz, który t?umaczy ewentualne b??dy jakie ucze? móg? pope?ni?. Po ka?dych pi?ciu rozdzia?ach, nast?puje powtórzenie materia?u. Podr?cznik pozwala na wyszlifowanie podstaw gramatycznych j?zyka angielskiego, dzi?ki czemu poznasz najcz?stszej b??dy i kalki j?zykowe. Dzi?ki ksi??ce nabierzesz pewno?ci siebie, uzupe?nisz swoj? wiedz?, lub dowiesz si? rzeczy, których jeszcze nie wiedzia?e?, a s? wa?ne, aby poprawnie budowa? zdania w j. angielskim! Karolina Jekie?ek J?zykiem angielskim interesuj? si? od kiedy rozpocz??am jego nauk?. Od 2006 nauczam j?zyka angielskiego, pocz?tkowo w ramach organizacji studenckiej, w formie pro bono. Od 2010 prowadz? w?asn? firm? zajmuj?c? si? us?ugami edukacyjnymi w zakresie j?zyka angielskiego – Personal English Tutor. Prowadz? stron? internetow? dla uczniów j?zyka angielskiego opart? na zadaniach interaktywnych programu hotpotatoes. Aktualnie wspó?pracuj? z firm? informatyczn? w zakresie stworzenia serwisu dla uczniów i nauczycieli.logo-minipx.png (2012-05-09 08:57:42) W ramach studiów bibliotekoznawczych na UJ, uzyska?am stypendium ERASMUS, które pozwoli?o mi na wyjazd na angielsk? uczelni?. Tam poczu?am przyp?yw ch?ci, który skierowa? mnie na filologi? angielsk?. W 2012 wyda?am pierwsz? ksi??k?, pt. „Propozycje zada?, ?wicze? i gier do nauki j?zyka angielskiego. Poradnik dla nauczycieli i lektorów – poziom elementary.”

$163.76

$155.57

$155.57

Inseparables, comprar "SAMOUCZEK J?ZYKA ANGIELSKIEGO W ZDANIACH DO T?UMACZENIA (EBOOK)" junto con:

samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia (ebook)-9788378593676
samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia (ebook)-9788363080976
SAMOUCZEK J?ZYKA ANGIELSKIEGO W ZDANIACH DO T?UMACZENIA (EBOOK)

Cómpralos hoy por

samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia (ebook)-9788378593676
melinda in the forest (ebook)-9788378592327
MELINDA IN THE FOREST (EBOOK)

Cómpralos hoy por

samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia (ebook)-9788378593676
sekret umys?u i cia?a (ebook)-9788873044116
SEKRET UMYS?U I CIA?A (EBOOK)

Cómpralos hoy por

Datos del producto

 • Editorial: E-BOOKOWO.PL
 • Lengua: INGLÉS
 • ISBN: 9788378593676
 • Año edición: 2014
 • Formato: EPUB - SIN DRM Tagus

Resumen

Samouczek j?zyka angielskiego w zdaniach do t?umaczenia. Poziom ?rednio zaawansowany to poradnik s?u??cy samodzielnej nauce j?zyka angielskiego. Druga cz??? samouczka jest propozycj? dla osób, które maj? podstawy j?zyka angielskiego i chcia?aby je utrwali?, a przede wszystkim rozwin??. Ksi??ka sk?ada si? z trzydziestu siedmiu rozdzia?ów teoretyczno-praktycznych, które zawieraj? omówienie poszczególnych zagadnie?, przyk?ady, a tak?e zdania do t?umaczenia. W odpowiedziach zamieszczono obszerny komentarz, który t?umaczy ewentualne b??dy jakie ucze? móg? pope?ni?. Po ka?dych pi?ciu rozdzia?ach, nast?puje powtórzenie materia?u. Podr?cznik pozwala na wyszlifowanie podstaw gramatycznych j?zyka angielskiego, dzi?ki czemu poznasz najcz?stszej b??dy i kalki j?zykowe. Dzi?ki ksi??ce nabierzesz pewno?ci siebie, uzupe?nisz swoj? wiedz?, lub dowiesz si? rzeczy, których jeszcze nie wiedzia?e?, a s? wa?ne, aby poprawnie budowa? zdania w j. angielskim! Karolina Jekie?ek J?zykiem angielskim interesuj? si? od kiedy rozpocz??am jego nauk?. Od 2006 nauczam j?zyka angielskiego, pocz?tkowo w ramach organizacji studenckiej, w formie pro bono. Od 2010 prowadz? w?asn? firm? zajmuj?c? si? us?ugami edukacyjnymi w zakresie j?zyka angielskiego – Personal English Tutor. Prowadz? stron? internetow? dla uczniów j?zyka angielskiego opart? na zadaniach interaktywnych programu hotpotatoes. Aktualnie wspó?pracuj? z firm? informatyczn? w zakresie stworzenia serwisu dla uczniów i nauczycieli.logo-minipx.png (2012-05-09 08:57:42) W ramach studiów bibliotekoznawczych na UJ, uzyska?am stypendium ERASMUS, które pozwoli?o mi na wyjazd na angielsk? uczelni?. Tam poczu?am przyp?yw ch?ci, który skierowa? mnie na filologi? angielsk?. W 2012 wyda?am pierwsz? ksi??k?, pt. „Propozycje zada?, ?wicze? i gier do nauki j?zyka angielskiego. Poradnik dla nauczycieli i lektorów – poziom elementary.”

0

Valoración Media

Todavía no ha sido valorado

Valoraciones usuarios

 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Recomendaciones usuarios

 • 0% No ha sido todavía recomendado
Haz tu recomendación

Opiniones "SAMOUCZEK J?ZYKA ANGIELSKIEGO W ZDANIACH DO T?UMACZENIA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en la comunidad de Casa del Libro, regístrate