seksenler (ebook) 9786054337705
  • Comenzar a leer

SEKSENLER EBOOK


Valora este libro

$65.37

$62.10

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054337705
Annelerimiz e?yalar?n? özenle korur, bozulduklar?nda ertesi gün yerine yenisinin gelmeyece?ini bilirlerdi. Hemen hepsinin elinde bir i?ne iplik önlüklerin sökükleri okula gitmek üzereyken ayaküstü dikilirdi. Günlerinde kek, börek, "bir çay daha!", po?aça, "Ay! Kom?u tatl?da m? yapt?n!" derken ba?larlard? ?i?manlamaya. Evlerini yuva yapmaya çal???rken yorulurlar, ama asla yorgun olmazlard?.Soka??m?zdaki teyzeler annelerimiz gibiydi. Susad???m?zda evlerine girer su içerdik.Ko?ar, dü?er, terleriz, burnumuz akar. Üzülür, a?lar?z yine akard?. Kollar?m?za silerdik burunlar?m?z?. Gömle?imizin, kaza??m?z?n, gocu?umuzun, uzun kollu neyimiz varsa hepsinin uçlar? me?in gibi olurdu.Kelebekler konard? omuzlar?m?za, u?urböcekleri en sevimli halleriyle kendilerine birinin mani söylemesini beklerlerdi. Her delikten bir kertenkele uzat?r kafas?n?, ba?ka bir deli?e saklanmadan önce ufak de?neklerimizle kovalard?k onlar?. Antenler yerlerini kapmadan önce leylekler yuvalar?n? çat?lar?m?za yapard?.Elimizde Japon Çekirdekleri sokaktan gelip geçenlere bakarken çitler, soranlara adres tarif ederdik.Hepimizin orada, uzakta köylerimiz vard?... Sadece sebze ya da tah?l ürünleri de?il, yat?l? misafirlerimiz de gelirdi köylerden. Bir gelen haftalarca gitmezdi.Evci askerlerin k?yafetlerinin kokusu sinerdi duvarlar?m?za. Yedikleri dayaklardan yiyemedikleri yemeklerden bahseder, bir hafta sonra yine gelmek üzere giderlerdi. Böyle oldu?u halde neden mektup yazarlar anlamazd?m.Yo?urtçular, hurdac?lar, kalayc?lar, bileyiciler fuar alan? gibi kullan?rlard? sokaklar?. Kendilerine has ezgileriyle ba??r?p gezerlerdi. Bekçilerimiz vard?; kahverengi polislerimiz. Düdüklerini öttürür, bozac?larla beraber gecelerin sesi olurlard?.?oförler: "Bundan iyisini ancak Allah yapar," derlerdi efsane otobüs 302 için."NeAnadol'u be! Babadol, Babadol," deyip dururdu day?m."O zamanlar Kumburgaz bize çok uzak, foto?raflar?m?z sepya, hayat?m?z siyah-beyazd?. Domatesler kesildiklerinde etrafa güzel kokular yayar, evlerimizin balkonunda ya da pencere önlerinde Vita marka ya? tenekelerinde biberler, fesle?enler, çilekler ya?ard?. Balkondan uzansak erik, kay?s?, kiraz veya vi?ne toplayabilirdik belki ama misafirli?e gitti?imizde elimiz muza kayard?."

Inseparables, comprar "SEKSENLER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "SEKSENLER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate