?stedi?iniz gibi bir i?iniz olmas? için z ponopono meditasyonu (ebook) 9786050406436
  • Comenzar a leer

?STEDI?INIZ GIBI BIR I?INIZ OLMAS? IÇIN Z-PONOPONO MEDITASYONU EBOOK


Valora este libro

$54.44

$51.72

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: SEVINÇ SULTAN YAZLA
  • ISBN: 9786050406436
Z.ponopono Ar?nma Yöntemi kitab?nda yaz?lan 8 hayat alan?n?n ar?nd?r?lmas? meditasyonlar? hem benim hayat?mda hem de dan??anlar?m?n hayat?nda güzel de?i?imlere neden oldu. Zaman içinde i? , para ve duygusal hayat?m?zdaki sorunlar? çözmek için hem bilinçalt?, hem duygusal, hem de ana kal?plar? daha ayr?nt?l? temizleme ihtiyac? ortaya ç?kt? ve sonuç olarak bu geli?mi? z-ponopono meditasyonunu olu?turdum. Son zamanlarda bir çok ki?i istedikleri gibi bir i?leri olmas? konusunda dan??maya gelince bu meditasyon kitapç???n? haz?rlad?m. Bu meditasyonu uygulayan herkesin ?imdi istedikleri gibi bir i?leri oldu?u için çok mutluyum. Bu meditasyon format?n? bütün sorunlar?n?za, negatif duygu ve dü?üncelerinize de uygulayabilirsiniz.

Inseparables, comprar "?STEDI?INIZ GIBI BIR I?INIZ OLMAS? IÇIN Z-PONOPONO MEDITASYONU (EBOOK)" junto con:

Opiniones "?STEDI?INIZ GIBI BIR I?INIZ OLMAS? IÇIN Z-PONOPONO MEDITASYONU (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate