tanr?n?n askerleri 4 (ebook) 2789785889571
  • Comenzar a leer

TANR?N?N ASKERLERI 4 EBOOK


Valora este libro

$53.76

$51.07

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785889571
Türkler Araplarla, ?slamiyet'in ilk yar?m asr? içinde askeri güç olarak tan???p kar??m??lar. Muaviye; Hilafeti (veya saltanat? 661-679) zaman?nda cesur ve cengaver Türklerden yo?un biçimde istifade etmi?ti. Hilafet merkezi olan ?am'da Türk askerlerin yekûnu 18-20 bin civar?ndayd?.Türkler halife olmuyorlar, fakat halifenin en yak?n?nda bulunup, gerekli durumlarda onu yönlendirebiliyorlard?.Semerkand bir süre Türkleri bar?nd?rd?. Arap - ?slam Ordular?'n?n h?zl? y?llar?nda Emevilerin eline geçti... Cengiz Han rüzgar? de?di?inde 1220 ?ehir harabe oldu...

Inseparables, comprar "TANR?N?N ASKERLERI 4 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TANR?N?N ASKERLERI 4 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate