türk terbiyesi (ebook) 9789754452228
  • Comenzar a leer

TÜRK TERBIYESI EBOOK


Valora este libro

$43.51

$41.33

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452228
Türk çocuklar?n?n , terbiyeli, ahlakl?, milli ve manevi de?erlerine ba?l? birer insan olarak yeti?tirilmeleri, Türklü?ün bekas? ve yücelmesi için çok önemlidir. Bu yüzden Türk Milliyetçili?i fikrini bir ideoloji halinde sistemle?tiren ve hayat?n? bu davaya adayan büyük dü?ünür Ziya Gökalp, e?itim konusuna çok önem vermi?ti. Türk Çocuklar?n?n e?itimi ve terbiyesi konusunda say?s?z makaleler yazm??t?. ??te bu kitapta, O'nun tebiye, e?itim, sosyal ahlak gibi konulardaki yaz?lar?n? bir araya getirdik. Yeni Mecmua, Muallim dergisi gibi yay?n taraf?ndan daha kolay anla??labilmesi için metinleri sadele?tirdik. Kitaba da, i?lenen konulara uygun olsun diye Türk Terbiyesi ad?n? verdik. 

Inseparables, comprar "TÜRK TERBIYESI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TÜRK TERBIYESI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate