türkçülük (ebook) 2789786016464
  • Comenzar a leer

TÜRKÇÜLÜK EBOOK


Valora este libro

$65.37

$62.10

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789786016464
Kazan Türkleri'nden olan Yusuf Akçura (1879-1935) inand??? Türkçülük davas? u?runa hapislere girip ç?km??, Rusya'dan Fransa'ya kaçm??, oradan Anavatan Türkiyeye s???nm?? olan bir dava adam?d?r. Türkçülük çal??malar?n?n gerek Türkiye'deki, gerekse Türkiye d???ndaki bölümlerinde fiilen olaylar?n içinde yer alm?? olan büyük bir fikir adam?n?n Türkçülük ve D?? Türkler isimli eseri, Türk Ocaklar? taraf?ndan ç?kar?lan Türk Y?l? dergisinin 1928 y?ll???ndan 290-665 sayfalarda yay?nlanan yaz?larda düzenlenmi?tir. Eserde Türkçülük faaliyetlerinin yan? s?ra Bat? Trakya, Kafkasya, Azerbaycan, Da??stan, K?r?m ve Kazan Türkleri'nin tarih, co?rafya ve kültürel yap?lar? hakk?nda da ansiklopedilere mehaz olan bilgiler verilmektedir.

Inseparables, comprar "TÜRKÇÜLÜK (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TÜRKÇÜLÜK (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate